Warsztat Terapii Zajęciowej

WTZ działa od 1 sierpnia 1994 r. Powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych działających w chorzowskim Kole PSONI. Obecnie skupia 60 osób  – w zdecydowanej większości z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności i zdiagnozowanym znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w 12 pracowniach. Wszyscy uczestnicy WTZ biorą udział w zajęciach usprawniania ruchowego, psychoterapii indywidualnej i grupowej. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do rehabilitacji społecznej podopiecznych, umacniania wszelkich poczynań zmierzających do samodzielnego życia.

Warsztat  Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu  rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • terapia zajęciowa,
 • terapia pracą,
 • usprawnianie ruchowe i manualne,
 • terapia psychologiczna i pedagogiczna,
 • współpraca z rodziną w zakresie terapii i doradztwa.

Zajęcia w Warsztacie odbywają się w następujących pracowniach:

 • umiejętności społecznych,
 • technicznej,
 • papierniczo-plastycznej,
 • teatralno-artystycznej,
 • ceramiczno-garncarskiej,
 • rękodzieła,
 • krawieckiej,
 • ogrodniczo-rzemieślniczej,
 • witrażu,
 • zawodowej – podpałki,
 • multimedialnej,
 • świecy.

Wszyscy uczestnicy naszego Warsztatu to osoby niepełnosprawne intelektualnie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Biężące informacie znajdują się na stronie warsztatu – www.wtz-chorzow.pl (strona w przebudowie)
i na Facebooku.