Zarząd Koła PSONI w Chorzowie:


Sebastian Matysiak
– Przewodniczący Zarządu

Elżbieta Gibas – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Elżbieta Nowak – Skarbnik Zarządu

Ilona Stawicka – Sekretarz Zarządu

Liliana Łukowicz – Członek Zarządu / Elektor Koła