Zarząd Koła PSONI w Chorzowie:


Krystyna Dołęgowska
– Przewodnicząca Zarządu

Andrzej Pytel – Wiceprzewodniczący Zarządu

Ilona Stawicka – Sekretarz Zarządu

Elżbieta Gibas – Skarbnik Zarządu

Liliana Łukowicz – Członek Zarządu / Elektor Koła