Wizytówka słuchaczy radia SoVo

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt zakładający utworzenie pierwszego w Polsce ogólnodostępnego portalu radiowego dla osób o specjalnych potrzebach szkoleniowych – przyjaznego seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Do projektu przystąpił nasz WTZ.

Oto nasza wizytówka słuchaczy radia Sovo.
.