„Chorzowskie bery i bojki” wyróżnione!

Wyróżnienie Europejskiego Festiwalu Filmowego

Zrealizowany wspólnie z uczniami OREW film „Chorzowskie bery i bojki” otrzymał wyróżnienie w kategorii filmu amatorskiego podczas tegorocznego Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja TY i JA. Jury przyznało wyróżnienie za ogromny wkład i wspólny trud organizacji przedsięwzięcia z udziałem bardzo wielu osób, którym udało się stworzyć spójny i pełny obraz.

Informacje