Wycieczka do ZOO

Uczestnicy WTZ wybrali się do ZOO

Duża ekipa z WTZ wybrała się do Parku Śląskiego do Ogrodu Zoologicznego.