Hipoterapia w OREW

Hipoterapia

Uczniowie OREW systematycznie biorą udział w zajęciach hipoterapii.