Roraty w OREW

W Ośrodku została odprawiona Msza św. roratnia.