Delegacja uczestników WTZ na I Sesji Rady Miasta Chorzów

Delegacja podopiecznych Warsztatu wybrała się do Urzędu Miasta na I Sesję Rady Miasta, podczas której Prezydent oraz Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Korzystając z okazji złożyliśmy gratulacje Panu Prezydentowi Andrzejowi Kotali oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Waldemarowi Kołodziejowi.